top of page

UUTTA LIIKETOIMINTAA

HIILINEUTRAALIN

RAKENTAMISEN AVULLA

On aika kiinnittää huomio rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöihin, ja sitä kukaan voi tehdä yksin. VTT ja Tampereen yliopisto kokoavat suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita uuteen hiilineutraalin rakentamisen Build4Clima-ekosysteemiin.Tavoitteenamme on hiilineutraali ja terveellinen rakennus. Tarkoituksena on keskittyä koko elinkaaren aikaiseen rakennuksen materiaalikäyttöön ja suunnitteluun.

Rakennusalalla on kaikista aloista suurin potentiaali vaikuttaa ilmaston-muutokseen. Rakennusten energiankulutukseen rakennusvaiheessa ja rakennuksen elinkaaren aikana, on kiinnitetty paljon huomiota, mutta rakennusmateriaalit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Build4Clima-hankkeessa keskitytään rakennusmateriaaleihin.Todellisen hiilineutraalisuuden saavuttaminen rakennusalalla on haastavaa. Tarvitsemme myös ratkaisuja, joissa rakennukset pystyvät sitomaan hiiltä elinkaarensa aikana. Tämä edellyttää radikaalisti uudenlaista laaja-alaista verkostomaista yhteistyötä.

bottom of page