top of page

Mitä?

Miksi?

Kuinka saavuttaa hiilipositiivinen

rakennus?

Materiaalien kierto

Kierrätetty betoni, rakennusosat, asvaltti ja katupäällysteet

Ulko- ja sisävuoraus

Pinnoitukset, laudoitukset, ikkunakalvot, eristys ja energia tehokkuus

Älykäs energiajärjestelmä

Rakennuksen oma energiantarve, energian kierrätys

Build4Clima ekosysteemi tuo yhteen eri alojen toimijoita luomaan uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja rakennusteollisuudelle. Kartoitamme tuotteita ja konsepteja joissa toteutuu kiertotalous, terveellinen elinympäristö, hiilineutraalin rakentaminen ja rakennusten hiilen sidonta.

Lähes 40% kaikista hiilidioksidipäästöistä liittyy rakennusalaan ja sen osuus maailman energiankulutuksesta on 36%. IPPC *: n mukaan rakennusalalla on kaikista aloista suurin potentiaali vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Rakennusten energiankulutukseen rakennusvaiheessa ja rakennuksen elinkaaren aikana, on kiinnitetty paljon huomiota, mutta rakennusmateriaalit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Build4Clima ekosysteemi kartoittaa Suomalaista osaamiskenttää vastaamaan materiaalihaasteeseen.

Todellisen hiilineutraalisuuden saavuttaminen rakennusalalla on haastavaa. Siksi tarvitsemme  myös ratkaisuja joissa rakennukset pystyvät sitomaan hiiltä elinkaarensa aikana. Tämä edellyttää radikaalisti uudenlaista laaja-alaista verkostomaista yhteistyötä. Tuomme yhteen rakennusteollisuuden, materiaalin toimittajat, kemianteollisuuden, suunnittelijat, hankintapäälliköt, rahoittajat, sijoittajat, lainsäätäjät ja kierrätyssektorin luomaan uutta kestävää liiketoimintaa. 

Frost_Sullivan.png

Betoni ja rakenteet

Vaihtoehtoja perinteiselle betonille ja teräkselle

Suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelulla matalampi energian ja materiaalin kulutus, matalammat päästöt ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen

Älykästä asumista 

Päästöjen optimointia ja asumis-mukavuuden lisäämistä automaatiolla

Mukailtu lähteestä: Frost & Sullivan (2019): Future of Construction

Hankkeesta

bottom of page