top of page

Alustavat teemat

Haastattelujen perusteella valitut alustavat teemat

Screenshot 2020-12-12 at 13.37.32.png

Viisi tutkimus-, kehitys- ja innovaatioteemaa

1.

Vähähiilisten ratkaisujen toteutettavuuden ja taloudellisuuden arviointi kokonaisvaltaisesti

 • Oikeudenmukainen tapa arvioida hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä tarjouskilpailuissa (tarjousten arviointi)

 • Perusperiaatteiden kehittäminen saneerausprojektien elinkaariarviointiin (LCC) ja elinkaarikustannuslaskentaan (LCA)

 • Eritasoisten peruskorjausten hiilijalanjälki ja elinkaariarviot (tietokanta)

2.

Tilan käyttö ja sopeutumiskyky / joustavuus

 • Työkalujen laajentaminen ja lisääminen: parhaiden käytäntöjen jakaminen, koulutuksen lisääminen, työ-kalujen luominen vaikutusten arviointiin
   

 • Testit ja kokeilut projekteissa, mahdollisuudet elin-kaaren pidentämiseen

 • "Kannusta & ota käyttöön": Arkkitehtuurin ja kaupunki-suunnittelun sekä johtamisoppaiden kauttakäyttöön-otto. Kannustimien käyttöyleisen edun hyväksi.

3.

Materiaalien vaikutus rakennusten

kestävyyteen ja ihmisten

hyvinvointiin

 • Rakennusmateriaalien käyttöiän, kestävyyden ja sopeutumiskyvyn lisääminen​
   

 • Vaihtoehtoisten vähähiilisten rakennusmateriaalien suorituskyvyn lisääminen​

 • Terveyttä edistävät päästöttömät rakennusmateriaalit

 • Aktiiviset ilmanpuhdistusratkaisut epäpuhtauksien poistamiseksi

 • Vaarattomat palontorjuntaratkaisut, jotka eivät estä materiaalien kierrätettävyyttä

 • Prototyyppikäytäntöjen ja testausympäristöjen (pienikokoisten) kehittäminen uusille materiaaleille ja rakenneratkaisuille

4.

Rakennusmateriaalien ja 
-komponenttien kierrätettävyyden parantaminen

 • Paikallisten kierrätyskeskusten ja uusiokäyttömahdollisuuksien luominen – logististen kustannusten välttäminen hyödyntämällä paikallisia olosuhteita

 • Kierrätettyjen / uusiokäytettävien materiaalien käyttökelpoisuuden varmistaminen: turvallisuus, laatu, kemikaalit ja lainsäädäntö, auditoinnit, sertifikaatit

 • Uusien rakennusten suunnittelu kiertotalous lähtökohtana

 • Materiaalivirtojen suunnittelun kehittyminen: materiaalipankit, tiedonhallinta, kierrätysaste, logistiikka, paikallinen uudelleenkäyttö

5.

Joustavat rakennusjärjestelmät - modulaarisuus, esivalmistus ja hybridiratkaisut

 • Esivalmistettujen hybridimateriaaliratkaisujen ja valmistustekniikoiden kehittäminen (esim. geopolymeerit, savi, hamppu, biokomposiitit, puu jne., jotka voidaan sekoittaa betonin kanssa)

 • Modulaarisuuden, liitosten ja rakennusjärjestel-mien standardisointi; erityyppisten esivalmistettujen tuotteiden luonti 

 • Elinkaarisuunnittelun ja elinkaarihallinnan kehittä-minen: Rakennustuotteiden käyttöiän pidentäminen digitaalisten työkalujen ja materiaalipankkien avulla rakentamisen elinkaarikertoimen parantamiseksi

bottom of page